Chen Wu xấu hổ nói với những công nhân bên cạnh.

TULAR:
Chen Wu có một số bí mật mà anh ấy không muốn những người này biết

Không mất nhiều thời gian để Chen Wu và nhóm của anh đi qua cửa hang.

TULAR:
Không mất nhiều thời gian để Chen Wu và nhóm của anh đi qua cửa hang.

Chen Wu sử dụng ý thức của mình trên cơ thể của họ

TULAR:
Chen Wu đã định vị lại đội hình vừa rồi.

Chen Wu đã lặn về phía tàu khu trục nhỏ "General"

TULAR:
Không mất nhiều thời gian để Chen Wu và nhóm của anh đi qua cửa hang.

Chen Wu và nhóm của anh ấy đã đến địa điểm của Sansheng Gang

TULAR:
Chen Wu đấm vào nắm đấm của tộc trưởng Tru

Chen Wu và nhóm của anh ấy vẫn gặp phải một số con dơi đá đơn lẻ

TULAR:
Chen Wu đã tìm thấy hơi thở của kỳ lân bằng tâm trí của mình

Chen Wu cũng hiểu ý của thầy đồ Đường để lấy lòng

TULAR:
Ngay khi Trần Ngộ bước vào phòng, anh đã bố trí đội hình cách âm.